La Sindone, Lijkwade, in Torino is weer te zien

La Sacra Sindone, de lijkwade, is na vijf jaar weer te zien in de Duomo di S. Giovanni Battista van Torino [Turijn]. Het linnen doek wordt door veel christenen gezien als het kleed waarin Jezus werd gewikkeld en begraven. Het tonen aan het publiek wordt ook wel ostensione genoemd.

Op het doek is een afbeelding te zien van een man met verwondingen die duiden op een kruisiging. Historici twijfelen aan de echtheid, maar voor de vele gelovigen die geduldig in de rij staan om dit lenzuolo, laken, te zien, is er geen enkele twijfel. In 1988 wees onderzoek uit dat het doek uit de periode tussen 1260 en 1390 zou moeten stammen.

Echt of een vervalsing?

Na vele omzwervingen, ligt het relikwie hier sinds 1578, om precies in de kapel, goed beschermd tegen brand- en waterschade. Dat laatste is niet voor niets: de lijkwade heeft al twee branden ‘overleefd’- een in 1532, en de laatste in 1997. De laatste restauratie is afgerond in 2002. maakte die van 1532 voor een groot deel ongedaan.

Na zo’n 400 jaar, in 1983, wordt de lijkwade bezit van de Heilige Stoel. De rooms-katholieke kerk erkent het doek niet, maar staat wel toe dat het vereerd wordt; het gaat namelijk om een beeltenis van Jezus, maar niet om een afdruk.

Na talrijke onderzoeken is overigens nog steeds niet duidelijk of de lijkwade echt is of een vervalsing. La Sacra Sindone duikt voor het eerst op rond 1357 in Frankrijk. Ook in die tijd wordt er getwist over de echtheid. Zeker is dat het gaat om een afdruk van een dode man met een baard en lang haar. Hij heeft zichtbaar verwondingen op zijn polsen en in zijn zij, mogelijk door kruisiging. Een heel andere theorie is dat het Leonardo da Vinci zou zijn, die zichzelf met een speciale techniek op het doek zou hebben geprojecteerd om de kerk te misleiden.

Bezoek de lijkwade tussen 19 april en 24 juni 2015

De arcivescovo, aartsbisschop, van Torino [Turijn] onthulde de lijkwade zondag 19 april tijdens een gebedsdienst. Komende maanden worden miljoenen bezoekers bij de expositie. De paus heeft het op 21 juni op de agenda staan, dan gaat hij bidden bij de lijkwade. Op 24 juni 2015 is de lijkwade voor het laatst te zien. Daarna zul je weer een hele tijd moeten wachten om er oog in oog mee te kunnen staan. Eerder werd het doek in 1978, 1998, 2000, 2010 en 2013 getoond.

 

Permalink naar %s